Moj seznam želja

Želim si ogledati izdelek pred nakupom. Ali je to možno?

Seveda! Na voljo imate več možnosti, ki jih najdete ob informacijah ob vsakem posameznem izdelku:

  • natisnite si sliko izdelka s klikom na ikono »Natisni«, ki se nahaja ob vsakem izdelku, in jo prinesite v izbrano poslovalnico,
  • oddajte povpraševanje preko spleta s klikom na ikono »Oddajte povpraševanje« ali 
  • naročite ogled izdelka v poslovalnici s klikom na ikono »Naročite ogled v poslovalnici«.

Povpraševanje ali naročilo ogleda izdelka v poslovalnici lahko izvedete tudi s klicem na telefonsko številko 07 30 66 950 ali z elektronskim sporočilom na #EM#696f646c447f6a667c6878656d206f7a62703c607d#EM#.


Natisnite si sliko in informacije o izdelku

Ob vsakem izdelku imate možnost tiskanja izdelka, ki si ga trenutno ogledujete. To vam lahko pride prav, kadar vam je ljubši osebni stik s strokovnim osebjem in ne želite preko spleta oddajati povpraševanja oziroma naročati ogleda izdelkov, ampak si jih raje natisnete in prinesete informacije v katerokoli poslovalnico. Postregle vas bodo dostopne in strokovne prodajalke, ki vam bodo odgovorile na morebitna vprašanja in vam pomagale pri najboljši izbiri za vaše potrebe.


Oddajte povpraševanje ali naročite ogled izdelka v poslovalnici kar preko spleta

Za POSAMEZEN izdelek vam omogočamo oddajo povpraševanja ali naročilo ogleda izdelka v poslovalnici kar preko spleta! V primeru, da vas zanima več izdelkov, boste morali postopek ponoviti za vsak izdelek posamično. Če boste na tak način naročili ogled izdelkov v poslovalnici, vam bomo izdelke pripravili za ogled v enem paketu v poslovalnici po vaši izbiri.

Poleg vsakega izdelka nad gumbom »Košarica« najdete dve povezavi: »Oddajte povpraševanje« in »Naročite ogled v poslovalnici«. Ob kliku na katerokoli povezavo, vas preusmerimo na dno spletne trgovine v kontaktni obrazec, kjer nam lahko pošljete svojo zahtevo. Do izdelka enostavno dostopate tako, da se vrnete na vrh strani - lahko tudi s klikom na gumb, ki je skrajno desno na dnu strani (puščica usmerjena navzgor). (Lahko odprete TO POVEZAVO Z IZDELKOM in poiščete omenjene povezave nad gumbom košarica, da si boste lažje predstavljali, kako oddati povpraševanje ali naročiti ogled izdelkov v poslovalnici.)

Pri oddaji povpraševanja ali naročila ogleda v poslovalnici bodite pozorni, da pravilno vnesete svoj elektronski naslov, da vam bomo lahko odgovorili.

V polje za besedilo lahko dopišete željeno sporočilo, dobro pa je, da so vključene vsaj naslednje informacije:

  • Ob oddaji povpraševanja nam napišite, kaj vas zanima pri posameznem produktu. Postavite nam lahko poljubno število vprašanj.
  • Ob naročilu ogleda v poslovalnici, nam seveda lahko zastavite vprašanja glede izdelkov, vsekakor pa dopišite, v kateri poslovalnici si želite izdelke ogledati in kdaj (dopoldanski ali popoldanski čas ali kar natančna ura ogleda). Seznam vseh naših poslovalnic in njihovih delovnih časov ter kontaktnih informacij najdete TUKAJ.

  • OPCIJSKO: Vaša kontaktna telefonska številka v primeru, da ste vnesli napačen elektronski naslov. Na ta način si ob morebitno napačnem vnosu elektronskega naslova zagotovite naš odgovor na povpraševanje oziroma pripravo izdelkov za ogled, vaša telefonska številka pa bo uporabljena le za ta individualni primer povpraševanja oziroma ogleda.


Če naročim ogled izdelkov v poslovalnici, kdaj bodo izdelki pripravljeni?

Produkti, ki so na zalogi, so lahko pripravljeni za ogled najprej v enem (1) in najkasneje v petih (5) delovnih dneh, saj vsi izdelki niso na zalogi v vseh poslovalnicah in jih bomo za vas pripravili v poslovalnici, ki ste jo navedli od oddaji naročila za ogled.

Izdelki, ki niso na zalogi, imajo daljši čas čakanja za ogled, ki vam ga naknadno sporočimo, če ugotovimo, da ste oddali povpraševanje za tak izdelek. 

Ko bodo izdelki pripravjeni, vas bomo kontaktirali preko podanega elektronskega naslova ali morebitne kontaktne telefonske številke in vas povabili na ogled izbranih izdelkov. V primeru daljših rokov čakanja vas bomo kmalu po oddaji naročila ogleda o tem obvestili.

^