Moj seznam želja

Ob oddaji naročila v spletni trgovini je prišlo do napake. Kaj storiti?

Če se vam je zataknilo pri oddaji naročila oziroma v postopku nakupa v spletni trgovini in vam je izpisalo kakšno nerazumljivo opozorilo, lahko poskusite pritisniti na svoji tipkovnici tipko F5, kar vam bo osvežilo stran, izbor vaše košarice pa se bo ohranil. Nato preverite vnesene podatke in zaključite nakup s klikom na gumb "Nakup".

Če to ne bo delovalo, nas seveda lahko kontaktirate
in pomagali vam bomo uspešno zaključiti postopek nakupa preko spleta.
 


^