Moj seznam želja

Ne znam izvesti naročila preko spleta. Ali lahko naročim kako drugače?

Če ne veste, kako izvesti naročilo preko spleta, lahko naročilo oddate s klicem na telefonsko številko 07 30 66 950 ali nam napišete elektronsko sporočilo na #EM#696f646c447f6a667c6878656d206f7a62703c607d#EM#, ki ga lahko naslovite »Pomoč pri oddaji naročila«.

Na telefonski številki 07 30 66 950 smo dosegljivi med 7:00 in 19:00 uro vsak delovni dan od ponedeljka do petka, za nujna naročila pa izjemoma tudi med vikendi. 

V kolikor nam boste zahtevek za pomoč pri oddaji naročila poslali na #EM#696f646c447f6a667c6878656d206f7a62703c607d#EM#, ga bomo obdelali v čim krajšem možnem času, najkasneje pa prvi delovni dan po oddaji zahtevka.^