Moj seznam želja

Kako vem, da je naročilo preko spleta uspešno oddano?

Vaše naročilo preko spleta je uspešno oddano, ko prejmete potrditveno elektronsko sporočilo na vaš elektronski naslov, ki ste ga podali v svojem naročilu. Sporočilo je naslovljeno »Nakup ste uspešno opravili«. ^