Moj seznam želja

Pravilnik o zasebnosti

NAČIN VAROVANJA OSEBNIH PODATKOV

Vse zbrane osebne podatke Podjetje Čebelica d.o.o. obdeluje izključno za namene, zaradi katerih ste osebne podatke posredovali. Za namene obveščanja bomo uporabili vaše osebne podatke samo v primeru, če ste podali soglasje za prejemanje oglasnih elektronskih sporočil. 

Vsi zbrani osebni podatki se bodo varovali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (GDPR), ostalo zakonodajo in predpisi. 

 

VRSTE OSEBNIH PODAKTOV

Obdelujemo naslednje vrste osebnih podatkov:

- Kontaktne podatke (ime, naslov, elektronski naslov, telefonska številka, ipd.), ki nam jih posredujete za potrebe izpolnitve vašega naročila, sestavo ponudbe, ali ko na drugačen način vzpostavite kontakt z nami;

- Podatke o transakciji (podatki bančne ali kreditne kartice, transakcijskega računa, davčna številka, ipd.), ki jih potrebujemo za izpolnitev naročila ali drugih obveznosti;

- Druge informacije, ki nam jih posredujete hkrati z vašim soglasjem za njihovo obdelavo (podatki o vaših interesih, fotografije, osebni opisi, ipd.);

- Informacije o dostopu do spletne strani in uporabniški podatki (v nadaljevanju: podatki o dostopu).

 

PODATKI, KI JIH ZBIRAMO S POMOČJO ZUNANJIH PONUDNIKOV

Google Analytics

Dodatne informacije o storitvah Googla in Google Analytics: https://policies.google.com/technologies/ads, https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=sl in https://privacy.google.com/#

Facebook in Instagram

Facebookova politika zasebnosti:  http://www.facebook.com/policy.php. 


pogoji


OBDOBJE HRAMBE OSEBNIH PODATKOV
hramba1

DOSTOP DO OSEBNIH PODATKOV

Dostop do osebnih podatkov imajo samo zaposleni in zunanji sodelavci, ki jih potrebujejo zaradi opravljanja svojega dela. Vse osebe, ki imajo dostop do osebnih podatkov so seznanjene z obveznostmi varovanja osebnih podatkov. Osebni podatki se posredujejo tretjim osebam samo v primeru, ko je to potrebno zaradi izvedbe naročila oziroma zaradi opravljanja dela, ki je vezano na dostop do osebnih podatkov. S tretjimi osebami imamo sklenjeno pogodbo o obdelavi osebnih podatkov. 

VPOGLED V OSEBNE PODATKE

Obveščamo vas, da imate za osebne podatke, ki se nanašajo na vas, kadarkoli pravico do vpogleda v osebne podatke, ki se nanašajo na vas. Hkrati imate tudi pravico do popravka, izbrisa, pozabe osebnih podatkov in do omejitve obdelave osebnih podatkov ter ugovora k obdelavi osebnih podatkov, razen če se osebni podatki obdelujejo na podlagi zakonske ali druge obveznosti. 

Kadarkoli imate pravico pridobiti naslednje informacije o vaših osebnih podatkih: 

- namen obdelave;

- vrste osebnih podatkov;

- uporabnike ali kategorije uporabnikov;

- predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov;

- pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu;

- kadar osebni podatki niso zbrani pri posamezniku, na katerega se ti nanašajo, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom.

KONTAKT

Če želite uveljavljati katero koli od zgornjih pravic ali imate vprašanja v zvezi s svojimi pravicami, varstvom osebnih podatkov v okviru Čebelice, se lahko obrnite na nas in sicer na elektronski naslov info@zlatarna-aura.si.


^