Pogoji zasebnosti

1. Splošne informacije glede varovanja osebnih podatkov 

Podjetje Čebelica d.o.o. vse zbrane osebne podatke obdeluje v skladu z veljavnimi predpisi glede varstva osebnih podatkov. Za osebni podatek velja kakršnakoli informacija, ki se nanaša na določeno oziroma določljivo fizično osebo (ime, telefonska številka, naslov). 

Vsi zbrani osebni podatki se bodo varovali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), Splošno uredbo o varstvu podatkov št. 679/2016 (GDPR) ter ostalo zakonodajo in predpisi. V skladu z GDPR je podjetje Čebelica d.o.o. upravljavec.

 

2. Vrste osebnih podatkov

Obdelujemo naslednje vrste osebnih podatkov: 

- Kontaktne podatke (ime, naslov, elektronski naslov, telefonska številka, pa tudi podatke o vaši komunikaciji z nami – npr. Datum, ura, vsebina elektronskega sporočila ali telefonskega klica) ki nam jih posredujete za potrebe izpolnitve vašega naročila, sestavo ponudbe ali obveščanje o promocijah in naših oglaševalskih aktivnostih. 

- Podatke o transakciji (podatki bančne ali kreditne kartice, transakcijskega računa, davčna številka, ipd.), ki jih potrebujemo za izpolnitev naročila ali drugih obveznosti; 

- Druge informacije, ki nam jih posredujete hkrati z vašim soglasjem za njihovo obdelavo (podatki o vaših interesih, fotografije, osebni opisi, ipd.); 

- Informacije o dostopu do spletne strani in uporabniški podatki (v nadaljevanju: podatki o dostopu). V to je vključeno: naslov internetnega protokola (IP), vrsta in različica brskalnika in dodatkov zanj, operacijski sistem, informacije o napravi, vrsti mobilnega telefona in mobilnega omrežja, ki ga uporabljate, informacije o nastavitvah časovnega pasu v napravah in druge informacije o obiskih naše spletne strani.

 

3. Namen zbiranja podatkov 

Osebne podatke bomo zbirali izključno za namen, za katerega nam jih posredujete na podlagi soglasja, v obsegu kot je potrebno za izpolnitev pogodbe, naše zakonite obveznosti ali zakonitega interesa. Podatke obdelujemo v skladu z veljavnimi predpisi glede na to, po kateri podlagi so pridobljeni: 

- Izrecna privolitev za obdelavo osebnih podatkov (to so podatki, ki nam jih posredujete v spletnih ali pisnih obrazcih, elektronskih sporočilih, po telefonu itd.); 

- Sklenitev in izvajanje oziroma izpolnitev pogodbe na vašo zahtevo (to so podatki, ki se navezujejo na z vaše strani naročene storitve);

-Zakoniti interesi (to so podatki o obisku spletne strani); 

-Izpolnitev naše zakonske obveznosti (podatki, ki jih moramo zbrati glede na predpise, ki nas zavezujejo).

 

3.1 Obdelava na podlagi soglasja posameznika 

Na podlagi vašega izrecnega soglasja obdelujemo osebne podatke izključno za namene, za katere ste nam svoje soglasje dali. Gre zlasti za: 

- vse oblike neposrednega trženja, npr. posredovanje informacij o novostih, storitvah, ponudbi in naročenih izdelkih oziroma izdelkih, ki bi vas lahko zanimali. Sem sodijo tudi obvestila o spremembah naših spletnih strani ali splošnih pogojev, nagradnih igrah ipd.; 

- Vašo identifikacijo;

- pripravo individualnih ponudb glede naših storitev ali izdelkov (glede na vaša povpraševanja).

V večini primerov je posredovanje podatkov pogoj, da lahko izpolnimo vaše naročilo (oziroma naše pogodbene obveznosti). Brez posredovanja podatkov, opredeljenih kot obveznih za izvedbo posameznega nakupa, le-tega v naši spletni trgovini ne boste mogli opraviti. 

Za potrebe komunikacije ali obveščanja lahko uporabimo vse podatke, posredovane ob podaji soglasja (poslužujemo se predvsem komuniciranja po elektronski pošti ali po telefonu). 

Mladoletniki v skladu z veljavno zakonodajo soglasja sami ne morejo podati, zato mora soglasje podati njihov starš oz. skrbnik. To soglasje velja, dokler ga starš oz. skrbnik ali pa otrok sam, ko postane polnoleten, ne prekliče ali spremeni. 

Soglasje za obdelavo svojih osebnih podatkov lahko posameznik, na katerega se podatki nanašajo, kadarkoli umakne, spremeni ali omeji. To lahko stori s pošiljanjem e-mail sporočila na #EM#696f646c447f6a667c6878656d206f7a62703c607d#EM#, po telefonu s klicem na telefonsko številko 07 30 66 950 ali v prodajalnah Zlatarna Aura in Zlatarna Karat. 

Soglasje za prejemanje e-novic je možno kadarkoli preklicati s klikom na gumb "odjava od prejemanja e-novic", ki se nahaja v nogi prejetega sporočila. 

Za morebitne napake, spore ali škodo, kot posledice posredovanja napačnih podatkov ne odgovarjamo. 

Soglasje ob nakupu v spletni trgovini 

Za nakup v spletni trgovini zlatarna-aura.si je potrebno podati soglasje, s katerim dovoljujete, da ob nakupu posredovane podatke (vaši osebni podatki, kot so ime, naslov, e-pošta in telefonska številka ter podatki o vsebini nakupov) obdelujemo za potrebe izvedbe vašega naročila. 

Soglasje za obdelavo vaših kontaktnih podatkov podate tako, da pred klikom na gumb za oddajo naročila s kljukico označite polje »Prebral/a sem in sprejemam Splošne pogoje poslovanja in Pravilnik o zasebnosti ter se strinjam z obdelavo mojih osebnih podatkov za izvedbo nakupa.« 

Podatke, ki ste nam jih posredovali v procesu nakupa, bomo uporabili zgolj za izvedbo naročila, ki je bilo podano z vaše strani in za izpolnitev naših pogodbenih obveznosti, zlasti pošiljanja informativnega gradiva, ponudb, računov in ostale potrebne komunikacije, ki bi lahko bila potrebna za izvedbo naročila. Podatki se lahko uporabijo tudi za obvestila o spremembi naših Splošnih pogojev ali Pravilnika o zasebnosti. 

3.2. Obdelava, potrebna zaradi izpolnitve obveznosti iz pogodbenih razmerij 

Razlog za obdelavo in shranjevanje osebnih podatkov je izpolnjevanje obveznosti iz pogodbenih razmerij, sklenjenih na posameznikovo zahtevo. Sem sodijo prodaja in popravilo izdelkov ter izvajanje drugih storitev. Podatke obdelujemo za namene identifikacije osebe, priprave in sklenitve ali spremembe pogodbe, dobavo/dostavo blaga ter obračun in plačilo storitev, obveščanje o spremembi splošnih pogojev poslovanja, reševanje reklamacij ali sporov ter za druge namene, potrebne za izvajanje pogodbenega razmerja in s tem povezanimi razmerji med določeno osebo in podjetjem Čebelica d.o.o. 

3.3. Obdelava na podlagi zakonitih interesov 

Zagotovitev kakovostne storitve in čim boljše uporabniške izkušnje je naš zakonit interes, na podlagi katerega tudi obdelujemo podatke. To počnemo v nujno potrebnem obsegu in ob upoštevanju morebitnega vpliva na posameznika in njegove pravice. Kadar interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika prevladajo nad našimi zakonitimi interesi, podatkov ne obdelujemo (razen v primeru soglasja osebe ali kadar nas k obdelavi podatkov zavezujejo posebni predpisi). 

Razlogi za obdelavo na podlagi zakonitih interesov:
- preprečevanje zlorab ali goljufij na škodo tako naših kot drugih spletnih vsebin, interesov, premoženja,
- uveljavljanje zahtevkov ali obrambe pred zahtevki v upravnih, sodnih ali izvensodnih postopkih,
- izboljšanje vsebin in splošne kakovosti in funkcionalnosti spletnih strani in izvajanja naših storitev,
- zagotavljanje varnosti in preprečevanja zlorab (npr. nepooblaščen dostop do podatkov, širjenje zlonamernih kod, različni napadi, prevare ipd.), katerih posledica bi lahko bila npr. zloraba, izguba ali sprememba podatkov, nedelovanje storitev ali povzročitev škode. 

V primeru suma na morebitne prevare ali zlorabe lahko podatke posredujemo pristojnim državnim organom oziroma službam. 

3.4. Obdelava na podlagi zakonske obveznosti 

Podlaga za obdelavo osebnih podatkov je tudi izpolnitev naše zakonske obveznosti, ki izvira iz davčnih, delovnopravnih in drugih predpisov. Na podlagi Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (v nadaljevanju: ZPPDFT-1) smo v okviru svoje dejavnosti trgovanja s plemenitimi kovinami zavezani k obdelavi podatkov oseb z vidika pranja denarja ali financiranja terorizma. Sem sodijo ugotavljanje in preverjanje istovetnosti osebe ter pridobitev podatkov o namenu in predvideni naravi poslovnega razmerja ali transakcije. 

V zvezi s tem se pridobijo in obdelujejo naslednji podatki:
- osebno ime,
- naslov stalnega ali začasnega prebivališča,
- datum in kraj rojstva,
- davčna številka ali EMŠO,
- državljanstvo,
- številka, vrsta in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta,
- podatek ali gre za politično izpostavljeno osebo. 

Na tej podlagi lahko pridobivamo podatke o posameznikih tudi iz javno dostopnih evidenc. 

4. Obdobje hrambe osebnih podatkov

Čas hrambe podatkov, pridobljenih na podlagi soglasja posameznika, je neomejen oziroma traja do preklica, spremembe ali omejitve danega soglasja.

Čas hrambe podatkov, pridobljenih z namenom izpolnitve pogodbe oziroma posameznikovega naročila je do konca pogodbenega razmerja ali do poteka garancijskih rokov, vendar največ pet (5) let po prenehanju pogodbenega razmerja.

Čas hrambe podatkov na podlagi zakonitega interesa je deset (10) let po opravljenem dostopu ali prenehanju poslovnega razmerja oziroma dokler ne prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo podatki.

Čas hrambe podatkov, pridobljenih na podlagi določil ZPPDFT-1 je deset (10) let po prenehanju poslovnega razmerja oz. po opravljeni transakciji.

5. Piškotki 

Piškotki (cookies) so majhne datoteke, ki jih pošilja spletno mesto in se shranjujejo v spletnem brskalniku (napravi), ki dostopa do spletnega mesta. Uporabljamo jih za zagotovitev nemotenega delovanja naše spletne strani, za varnost in tudi boljšo uporabniško izkušnjo. Spletna stran www.zlatarna-aura.si uporablja naslednje piškotke:

Nujni piškotki: Piškotki, ki so nujno potrebni za prikaz in pravilno delovanje spletne strani. Z njimi vam omogočimo nemoteno uporabo našega spletnega mesta.
Funkcionalni (nastavitveni) piškotki: S funkcionalnimi piškotki si naše spletno mesto »zapomni« vaše želje in vam s tem pomaga pri funkcionalni uporabi spletne strani.
Analitični piškotki: Uporabljamo jih za spremljanje in analizo obiskov ter prometa na naši spletni strani. Z njimi lahko še izboljšamo uporabniško izkušnjo in delovanje naše spletne strani.
Oglaševalski piškotki: To so lahko naši piškotki ali piškotki tretjih mest.  Uporabljamo jih za prikaz oglasov na lastni spletni strani in drugih spletnih straneh.

Podatkov, zbranih s pomočjo piškotkov ne bomo posredovali tretjim osebam.

6. Zaščita podatkov 

Vaši osebni podatki, obdelovani s podporo informacijske tehnologije in/ali tiskanih sredstev, so zaščiteni z ustreznimi varnostnimi napravami, s katerimi zagotavljamo varnost in tajnost podatkov. Za zavarovanje podatkov pred potencialnimi tveganji sprejemamo ustrezne ukrepe, zasnovane z namenom varovanja osebnih podatkov proti izgubi, kraji in nepooblaščeni uporabi, razkrivanju ali spreminjanju. Uporabljamo tudi varne strežnike, na katerih so podatki, ki nam jih posredujete, ustrezno zavarovani.

7. Posredovanje podatkov tretjim osebam 

V primerih posredovanja podatkov pooblaščenim tretjim osebam, s katerimi imamo sklenjeno pogodbo o obdelavi osebnih podatkov in ki v našem imenu in na naš račun opravljajo nekatera opravila v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, vezano na izvedbo vašega naročila, bomo zagotovili, da bodo pogodbeni obdelovalci ravnali v skladu z našimi navodili in da bo ustrezna raven varnosti osebnih podatkov ter način obdelovanja opredeljena v pogodbi o obdelavi osebnih podatkov. Gre na primer za izvajalca dostave kupljenega blaga, izvajalca popravila, izvajalca plačilnega sistema, lahko pa tudi za ponudnike storitev, kot so npr. ponudniki spletnih strani, ponudniki analitike, izvajalci pravnih storitev, ipd. 

Za pošiljanje e-novic uporabljamo za ta namen specializirano spletno platformo Squalomail. Na njej so shranjeni osebni podatki za pošiljanje takih novic, in sicer sledeči osebni podatki: elektronska pošta. V svojih Splošnih pogojih uporabe in Politiki zasebnosti platforma Squalomail zagotavlja spoštovanje pravil iz Splošne uredbe GDPR (Uredba EU 2016/679) in potrjuje, da je pridobila certifikat skladnosti z zasebnostnim ščitom EU-ZDA (EU-U.S. Privacy Shield Framework).

8. Vaše pravice 

Obveščamo vas, da imate kadarkoli pravico do vpogleda v osebne podatke, ki se nanašajo na vas. Hkrati imate tudi pravico do popravka, izbrisa, pozabe osebnih podatkov in do omejitve obdelave osebnih podatkov ter ugovora k obdelavi osebnih podatkov, razen če se osebni podatki obdelujejo na podlagi zakonske ali druge obveznosti. 

Kadarkoli imate pravico pridobiti naslednje informacije o vaših osebnih podatkih:
- namen obdelave;
- vrste osebnih podatkov;
- uporabnike ali kategorije uporabnikov;
- predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov;
- pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu. V Republiki Sloveniji je pristojni nadzorni organ Informacijski pooblaščenec: https://www.ip-rs.si.;
- kadar osebni podatki niso zbrani pri posamezniku, na katerega se ti nanašajo, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom.

9. Kontakt

Če želite uveljavljati katero koli od zgornjih pravic ali imate vprašanja v zvezi s svojimi pravicami, varstvom osebnih podatkov v okviru Čebelice, se lahko obrnite na nas in sicer na elektronski naslov #EM#696f646c447f6a667c6878656d206f7a62703c607d#EM#. O vaši zahtevi bomo odločili v roku enega meseca od prejema popolne zahteve. 

Z namenom zagotavljanja točnosti in ažurnosti vaših osebnih podatkov vas tudi prosimo, da nam nemudoma sporočite vsakršno spremembo vaših osebnih podatkov. 

Upoštevajte, da se lahko to obvestilo o zasebnosti občasno spremeni, in da boste zavezani tudi k spoštovanju določil v vsakokrat veljavnem obvestilu. O vsaki spremembi obvestila o zasebnosti vas bomo pred začetkom veljavnosti spremembe pravočasno obvestili na tem spletnem mestu. Iz tega razloga vas prosimo, da redno spremljate to spletno mesto.

Politika piškotkov

Spletna trgovina Zlatarna Aura uporablja piškotke, da vam lahko s pravilnim delovanjem zagotovi najboljšo uporabniško izkušnjo. Podatke o piškotkih lahko kadarkoli odstranite - shranjeni so v vašem brskalniku. Več o piškotkih...