pst
Zlatarna Aura in Karat sodeluje v študentskem projektu z naslovom V nakit prenesena dediščina. Projekt je zelo interdisciplinarno zasnovan, saj pri njem sodelujejo študenti in pedagoški mentorji s Filozofske in Naravoslovno-tehniške fakultete ter Fakultete za strojništvo, delovna mentorja na projektu pa sta Miha Jeršek iz Prirodoslovnega muzeja Slovenije in David Fink iz Zlatarne Aura in Karat. 

Glavna projektna ideja, ki jo bodo študentje realizirali s pomočjo pedagoških in delovnih mentorjev, je oblikovanje posebne linije nakita, ki jo bodo krasili brušeni minerali iz rudnika Sitarjevec. Združevanje sodobno oblikovanega nakita z dediščino rudnika Sitarjevec bo tako tvorilo samosvojo kulturno identiteto. 

V okviru projekta so študenti v četrtek, 7. marca, obiskali zlatarsko delavnico Zlatarne Aura in Karat. Delovni mentor David Fink jim je razkazal vsa orodja in po korakih razložil postopke ustvarjanja nakita. "Obisk študentov v delavnici je bil zelo prijeten. Z veseljem sem obiskovalcem približal izdelavo nakita, posebej pa me veseli, da so za to tudi sami pokazali tudi veliko zanimanja. Sodelovanje v projektu nam je v veliko čast in vesel sem, da nas je profesorica Marija Jenko, idejna vodja projekta, povabila k sodelovanju," je po ekskurziji povedal David Fink in še dodal, da se zelo veseli končnih produktov projekta.

Na obisku je nastalo nekaj zanimivih fotografij, katerih avtor je študent Gašper Gajšek:
1

2

3

7

6

Projekt bo potekal od 1. februarja do 31. maja 2019. Njegova prijaviteljica je Filozofska fakulteta, odvija pa se v okviru razpisa Po kreativni poti do znanja, sofinanciranega s strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Evropskega socialnega sklada.

logotipi PKP