diamond gc27a71f3b 1920
Poročilo Total Clarity, ki ga je naročila Zveza proizvajalcev diamantov (Diamond Producers Association - DPA) razkriva, da so laboratorijski diamanti okolju bolj škodljivi kot tisti, ki so naravno pridobljeni. 

Omenjeno poročilo izhaja iz podatkov, ki jih je pridobila neodvisna agencija TruCost – ta preučuje družbeno-ekonomske in okoljske vplive izkopavanja diamantov. 

V zadnjem obdobju se je industrija izkopavanja diamantov soočala z velikim udarcem v obliki laboratorijsko vzgojenih diamantov. En glavnih argumentov v prid laboratorijskim diamantom je bil, da je njihova izdelava okolju prijaznejša kot naravno pridobivanje diamantov (manjši ogljični odtis). 

Neodvisna raziskava Total Clarity pa je razkrila, da se za en brušen karat naravno pridobljenega diamanta v ozračje spusti 160 kilogramov ogljikovega dioksida, pri enaki količini laboratorijsko vzgojenih briljantov pa govorimo o več kot trikrat večjem izpustu, 511 kilogramih. 

Povzeto po: www.thejewelleryeditor.com/jewellery/article/report-reveals-lab-grown-diamonds-high-carbon-footprint-eco-diamonds/