Kozmična koda blog
Karmični algoritem je navodilo za uravnovešenje naše karme. Gre za štirimestno število, ki nam prinese številne koristi, potem ko ga ponotranjimo.

Uporaba kozmične kode ni instantna, ne gre za antibiotik, ki ga vzamete po eno kapsulo trikrat da dan. To je dolgotrajen miselni proces, za katerega se morate odločiti s svojim umom. Ko spoznate svojo kozmično kodo oziroma karmični algoritem, so koristi neskončne: 

1.  Z njim pomagate sebi, da se vaša duša postopoma osvobodi arhetipov strahov, ki jih je duša prinesla s seboj. Proces osvobajanja od arhetipa strahu daje smernice našemu življenju in nam razkriva, kaj je naše poslanstvo na planetu Zemlja.
2. Pomagate svojim otrokom, vnukom, pravnukom in ostalim bodočim rodovom, da se družinska karma zaključi in se ne prenaša v nadaljnje rodove. Zaradi arhetipa strahu, ki ga imamo v svojem DNK zapisu, se dedno, kot neko prekletstvo prenaša iz roda v rod bolezen, neuspešnost, nesrečni zakoni in zveze, nezmožnost premikanja naše frekvence naprej v višji nivo duhovnosti.

3. Pomagate ostalim živečim ljudem, ker je tudi vaš karmični algoritem nedeljivi del kolektivne karme. Tako kot brez ene kapljice morja ne bi bilo oceana, se ureditev sveta ne more zgoditi brez sodelovanja vašega karmičnega algoritma. Vse, kar duhovno naredite na sebi, se pozna pri vsakemu človeku, pri vseh 7 milijardah ljudi, kolikor jih je trenutno na planetu Zemlja.

Reševanje vzorcev obnašanja, v katere smo ujeti

Karmični algoritem je postopek verižnega reševanja vzorcev obnašanja in čustev, ki so globoko vtisnjena v človeških možganih. To reševanje se dogaja vedno in pod vplivom planetov iz našega osončja, ker je tudi sam človek narejen iz istega testa, iste materije, kot so planeti. Človeško bitje je najšibkejši člen verige, v katero so vpleteni vsi ljudje na planetu Zemlja in vsa nebeška telesa v vesolju. Najšibkejši člen pri človeku je njegovo lastno življenje in njegov arhetip strahu, ki ga je prinesel v svojem DNK kot del individualne in kolektivne karme. Medsebojni odnosi med ljudmi so osnova kolektivne karme, osnova individualne karme pa so odnosi posameznika z njegovimi starši, brati, sestrami, starimi starši in lastnimi otroci. Karmičnih algoritmov je toliko, koliko je živih ljudi na planetu in vsi skupaj sodelujejo pri izvajanju procesa življenja. Karmični algoritmi predstavljajo končno zaporedje natančno določenih položajev planetov v našem osončju, ki so povezani s planeti iz horoskopa ostalih 7 milijard ljudi, ki živijo na našem planetu.

Naše fizično, eterično in astralno telo je enako kot celotno vesolje, sestavljeno iz celic, te pa so sestavljene iz molekul, molekule iz atomov, atomi iz elektronov in tako naprej do zadnje možne delitve. Vsaka energijska celica ima svojo številko, pod katero je »zavedena v velikem kozmičnem registru«, ki predstavlja neskončno energijsko mrežo. Na enak način je narejena energijska mreža našega horoskopa. Vsak delček te mreže vibrira in se odziva na določeno število. Enako, kot je v našem telesu toliko in toliko celic, molekul atomov, elektronov in nano delcev, ki so oštevilčeni s števili od ena do devet, tako so v našem horoskopu oštevilčeni vsi planeti in njihovi vplivi, ki jih medsebojno ustvarjajo. Vse številke iz našega horoskopa se po določenem ključu ovrednotijo in seštevajo po določenem redu tako, da dobimo na koncu štirimestno število, ki predstavlja naš karmični algoritem.

kozmična koda tekst

Kako uporabljamo naš karmični algoritem?

Kozmična koda je karmični algoritem, sestavljen iz elementov v rojstni karti, ki imajo posebno težo na področjih, na katerih imamo poslanstvo. Predstavlja ključne točke horoskopa, na katerih sloni naš energijski potencial. Uporabljamo ga tako, da svoje misli osredotočimo na številčno kodo. Lahko jo glasno izgovarjamo, ali samo mentalno ponavljamo. Lahko jo vizualiziramo v različnih oblikah ob vsakem času in kjerkoli se nahajamo.

Pomembno je, da številke ponavljamo v zaporedju, kot so določene.

Lahko si ga napišemo (tetoviramo) na roko, na nogo, dlan, obraz. Nosimo ga lahko kot amulet, napisan ali vgraviran na zapestnici ali verižici. Lahko si ga napišemo na koledar, v mobitel, na ogledalo, povsod, kjer se zadržujemo in na mestih, ki nam omogočajo, da napisani karmični algoritem najprej opazimo, ko vstopamo v prostor. Osebni karmični algoritem ne more delovati na drugo osebo, ker je povezan le z vibracijo osebe, ki je rojena na določeni datum. Zato bodite strpni in potrpežljivi ter vadite toliko časa, da se vam duša, možgani in srce zedinijo. 

Kaj v resnici potrebujemo?

S ponavljanjem našega karmičnega algoritma dosežemo, da se naše misli umirijo in osredotočijo na temo, ki je v tem trenutku za nas pomembna in je usklajena s trenutnim gibanjem planetov. Največkrat naše želje niso usklajene s tistim, kar v resnici potrebujemo. Če naše misli niso usklajene s kozmičnimi zakoni, in le ti so nam prezentirani vsakodnevno preko vplivov planetov iz naše galaksije, bomo pritegnili le tisto, kar ne bo prineslo želenih rezultatov. V zaznavni obliki kot stvar in materija se bodo realizirale neželene rešitve. 

Karmični algoritem ne deluje v duhu zakona privlačnosti, da plus pritegne minus.
Takrat, ko se boste počutili žalostne, fizično ali psihično izčrpane, boste prebrali svojo štirimestno kozmično kodo, ki vam bo preko meditacije pomagala vzpostaviti ravnotežje med vami in vesoljem. Vaša rojstna karta oziroma vaš horoskop je v resnici le skupek istih informacij, ki imajo svojega dvojnika v kozmičnih kapsulah. Karmična koda je ključ, s katerim lahko odklenete, oziroma pokličete, prikličete svojo zdravo celico, če ste bolni ali osamljeni. Je številka vašega klicnega centra, ki jo boste poklicali, ko boste potrebovali pomoč.

Z meditacijo na karmični algoritem lahko poiščete ustrezno frekvenco, ki vas poveže z vašo kozmično postajo, ta pa vas bo povrnila v stanje miru.

Kako do osebne kozmične kode?
Za več informacij o svoji osebni kozmični kodi se obrnite na go. Ano Malenica - spl. stran: astroanama.com, e-mail: #EM#616f636e652b67747c7b654b6b606f667c3f717c79#EM#, FB: Ančka Pomagačka; tel. št.: 041 444 755